Logo_2021_Brandingenjoeren_Endast-namnet_Liten-2.png

Välkommen till Brandingenjören Per Svensson AB

Företaget med huvudsaklig verksamhet på Gotland erbjuder brandtekniska

konsulttjänster enligt nedan.

Är det något utöver detta som du tror att vi kan hjälpa till med så ställ en fråga,

gärna via mail.

Brandskydd i byggskedet
- Brandskyddsdokumentation
- Besiktning sakkunnig brand
- Riskutredning

Brandskydd i driftsskedet

- Utrymningsplaner

- Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Brandfarlig vara

- Explosionsskyddsdokument

- Klassningsplaner

- Tillståndshandlingar


Logo_2021_Brandingenjoeren_adressuppgifter-sidfot_A4.png