Brandingejoerenadressfaelt-2.jpg

Välkommen till Brandingenjören Per Svensson AB

Företaget med huvudsaklig verksamhet på Gotland erbjuder brandtekniska

konsulttjänster enligt nedan.

Är det något utöver detta som du tror att vi kan hjälpa till med så ställ en fråga,

gärna via mail.

Brandskydd i byggskedet
- Brandskyddsdokumentation
- Besiktning sakkunnig brand
- Riskutredning

Brandskydd i driftsskedet

- Utrymningsplaner

- Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Brandfarlig vara

- Explosionsskyddsdokument

- Klassningsplaner

- Tillståndshandlingar

Enklast nås jag via mobiltelefon 070-22 42 139 eller enligt nedan

Brandingejoerenadressfaelt1-2.jpg