brandingejörenadressfält
Företaget Tjänster Projekt Kontakt
 

 

 

Välkommen till

BRANDINGENJÖREN PER SVENSSON AB

 

Vem är jag och vad gör en brandingenjör?

 fisen1 002

 

Företaget med säte i Visby har bedrivit brandteknisk konsultverksamhet sedan November 2004. Under 2006 ombildades företaget till aktiebolag. Bolaget bedriver sin verksamhet huvudsakligen på Gotland.

 

Konsulterande Brandingenjör är Per Svensson som tidigare har arbetat 10 år som stf Räddningschef vid Räddningstjänsten på Gotland med framförallt förebyggande frågor.

 

 

Kvalitets- och miljöarbete

”Brandingenjören Per Svensson AB skall vid varje uppdrag, i samverkan med kunden, verka för en hållbar och kostnadseffektiv lösning med hushållande av naturresurser under inflytande av ständiga förbättringar.”

 

Kvalitets- och miljöarbetet bedrivs utifrån ett system som konsultgruppen inom Svenska Byggingenjörers riksförbund har tagit fram med ISO 9000:2000 respektive ISO 14001 som grund. Systemet har anpassats utifrån Brandingenjören Per Svensson ABs verksamhet och behov.