brandingejörenadressfält
Företaget Tjänster Projekt Kontakt

Vi erbjuder tjänster inom det brandtekniska området såsom:

 

 

Brandskydd i byggskedet

  • Brandskyddsdokumentation

  • Besiktning sakkunnig brand

  • Riskutredningar

 
 

Brandskydd i driftsskedet

  • Utrymningsplaner

  • Utbildningar

  • Systematiskt brandskyddsarbete

 
 

Brandfarlig vara

  • Explosionsskyddsdokument/Riskutredningar

  • Klassningsplaner

  • Tillståndshandlingar